Terug naar alle berichten

The Reporting Agency x Sparkling People: Data-gedreven besluitvorming in recruitment

Als vestigingsmanager wil je bezig zijn het met sturen van de vestiging en het coachen van de werknemers. Zorgen dat iedereen met de juiste dingen bezig is en zijn of haar targets haalt. Waar je vooral niet te veel tijd aan kwijt wilt zijn is het meten van deze performance. Niemand zit te wachten op een tijdrovende klus als het invullen van uit de kluiten gewassen, foutgevoelige Excelbestanden om vervolgens daar je analyses op te baseren’. Bezig zijn met de business, dat is van belang voor Bart Verhaak (Vestigingsmanager bij Sparkling People in Haarlem). Jeroen Tenhaeff, eigenaar en oprichter, is het hiermee eens. ‘We timmeren met ons recruitment bureau nu vijf jaar aan de weg en zijn behoorlijk gegroeid met vestigingen in Haarlem, Alkmaar, Bali en Portugal. Je wilt snel inzicht in waar het goed gaat en waar je bij kunt sturen, en vooral niet te lang bezig zijn met tot deze conclusie te komen’.

Om dit te bewerkstelligen werd begin dit jaar The Reporting Agency aangehaakt. Binnen Sparkling People bleek veel data beschikbaar, maar de mogelijkheid om kruisverbanden te leggen gering. Vanuit The Reporting Agency vervulde Joep Martens de opdracht. ‘Het is leuk om bij een organisatie binnen te komen waar mensen een duidelijk beeld hebben van wat ze willen zien en waar ze op willen sturen. Daarnaast bleek de energie en de wil om te innoveren binnen Sparkling People hoog. Bij elke opdracht loop je tegen uitdagingen aan, maar zaken als data op de juiste manier exporteren konden relatief snel en eenvoudig opgelost worden’, aldus Joep.

Met vier vestigingen in drie landen wil je snel zien wat de totale performance is, wat de performance per vestiging is en wat de bijdrage van een individuele recruiter is. ‘Niet om mensen hier strak op af te rekenen, dat is niet wat Sparkling People kenmerkt, maar juist om mensen te motiveren en bewust te maken van hun rol in de organisatie’, aldus Jeroen. ‘In ons dashboard kijken we daarnaast naar klantwaarde, we analyseren op basis van vergelijkbare periodes of voorgaande jaren waar onze omzet vandaan komt en sturen bij als we zien dat er onbenut potentieel bij een klant zit’, aldus Bart. Joep vult aan: ‘Het proces is zo opgebouwd dat er wekelijks een uploadverzoek wordt verstuurd naar de verantwoordelijke, in dit geval Bart. Bart zet in hun omgeving de data klaar, en via een plug-in halen wij de data encrypted op. Ons systeem decodeert en valideert vervolgens de data en laadt deze in in het dashboard van Sparkling People in ons portaal. Binnen de afgesproken tijd ontvangen de vestigingsmanagers en Jeroen als eigenaar een e-mail dat er weer een nieuw dashboard klaarstaat. In dit dashboard hebben zij inzicht in overall performance, performance per eigen locatie en kunnen zij inzoomen op werknemers. Alles volgens de laatste Microsoft beveiligingseisen’.

‘Onze wekelijkse stand-ups zijn interactiever geworden, voortgangsgesprekken zijn eenvoudiger voor te bereiden en we zijn er als de kippen bij als er ergens bijgestuurd kan worden’, aldus Bart. ‘Het is leuk om te zien hoe vestigingen zich verhouden, groeien, waar de focus ligt en wie waar goed in is. Het stelt ons in staat om van elkaar te leren en zowel eigen mensen als klanten op de juiste manier te managen’, aldus Jeroen. Kortom, een mooie, duurzame samenwerking!